Nơi Trà Đá - Tán Gẫu - Hò Hẹn GAME

Giới Thiệu Truyện, Nhân Vật
BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

Hay hay hay hay hay hay

Hay hay hay hay hay hay

Tuyệtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

1 tháng 1 chap ak? ít vc vậy!!!

..... nhầm truyện ??

người ta đứng đầu cả thế giới võ đạo mà

Truyền nhân tôn ngộ không hở. Phế ngáo y chang nhau

=_) mong Thư Hàng lập harem =))

dm tác giải tính cho main xuất hiện lúc nào nữa đây chắc sau khi con nhỏ tóc tím bị chịch ak

up video như lol dm thằng ad

tội cho thanh niên trải qua bao nhiêu tính toán

co len ban oi,,,,,,,

cố lên :) ad đừng ngủm củ tỏi là đc rồi

Chờ đợi là Hạnh phúc

Vãi ad sốt rùi đéo dịch nữa phải đợi mấy ngày nản :hthh: :th_4:

Thanks Nhóm dịch


Truyện Mới Cập Nhật (50) Xem thêm »
lịch ra truyện ngày 16/10/2018