• Cập nhật lúc 18:00 phút ngày 06/12/2018
  • Lượt xem : 1080
  • Thông báo :
  • kodora NGƯỜI ĐĂNG
  • Kim Đan Trung Kỳ
  • Số Bài Post : 1326
  • Danh hiệu : Hắc Ám Tà Vương
  • Bang phái : Chưa có


Mọi Người Nói Gì Về Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chapter 160
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự

Bấm vào đây để đổi server ảnh khác, khi không đọc được truyện

Báo lỗi khi không đọc được truyện để bọn mình khắc phục nhanh nhé!