Thông Tin Cá Nhân
 • khoahoc.tv
 • Ngày sinh : 15/6/1991
 • Cung hoàng tọa : Song Tử
 • Nhóm máu : AB
 • Đến từ : thiên hà galaxy
 • Sở thích : đa thể
 • Tính cách : hòa đồng
 • Sở Trường : nghiên cứu
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : đẹp
 • Món ăn ưa thích : nhiều
 • Thần tượng : one puchmain
 • Bài hát yêu thích : nhiều
 • Môn thể thao ưa thích : nhiều
 • Tự bạch : nhiều quá nên làm biến ghi