• Cập nhật lúc 08:16 phút ngày 26/10/2018
  • Lượt xem : 5354
  • Administrator NGƯỜI ĐĂNG
  • Vĩnh Hằng Chi Tổ
  • Số Bài Post : Vô hạn!
  • Danh hiệu : Truyện Siêu Hay Chi Chủ
  • Bang phái : Truyensieuhay.com

Khi các bạn gặp bình cảnh (ví dụ như Luyện khí tầng 10) thì cần vào đan phường mua đan dược để xung phá quan, Chú ý : tích lũy kinh nghiệm càng cao thì khả năng đột phá sẽ tăng thêm 2-5% nữa (ví dụ như cùng bình cảnh luyện khí tầng 10 nhưng 100.000/8000 tỷ lệ đột phá sẽ cao hơn 8000/8000

Đan phường là nơi bán các loại đan dược đột phá, tăng exp, tăng kinh nghiệm... (sẽ update dần dần)

Giao dịch bằng linh thạch (Linh thạch các bạn sẽ được phát 1 ngày 1 viên)

Đầu tiên các bạn vào link đan phường  trên top menu, mua vật phẩm, sau đó vào trang thông tin cá nhân => túi trữ vật :), sau đó click vào nút sử dụng

Link đan phường http://truyensieuhay.com/tiem-tap-hoa.html

Link túi trữ vật (yêu cầu đăng nhập) : http://truyensieuhay.com/User/tui-tru-vat.html

Link phòng tu luyện : http://truyensieuhay.com/thanh-vien/phong-tu-luyen.html

Mọi Người Nói Gì Về Bài Viết Này ?