• Cập nhật lúc 16:25 phút ngày 28/09/2018
  • Lượt xem : 6357
  • vuongthuavu173 NGƯỜI ĐĂNG
  • Giả Đan
  • Số Bài Post : 566
  • Danh hiệu : Thần Tiêu Hội Chủ
  • Bang phái : Thần Tiêu Hội

Bách Luyện thành thần

Nguyên tác : ân tứ giải thoát

Thực hiện bởi : Hamtruyen.vn

Link truyện :  http://hamtruyen.vn/bach-luyen-thanh-than-0.html

Thể loại : Huyền huyễn

Bách luyện thành thần là truyện tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ân tứ giải thoát, truyện kể về La Chinh – một thiếu gia đang ăn sung mặc sướng bất ngờ mất hết tất cả, bị giáng xuống thành gia nô, gia tộc suy tàn, muội muội bị thế lực cường đại nhốt, trong lúc vô ý đem mình luyện thành một kiện binh khí... Từ đây bắt đầu giành giật lại tất cả thuộc về mình,  dựa vào cơ thể cứng rắn có thể so với thần binh lợi khí, dựa vào tín niệm vĩnh viễn không lùi bước, từng bước tiến lên… Tranh hùng thiên hạ, tranh bá vạn tộc, gió nổi mây vần. Lấy”hình người pháp bảo” thân thể, khắc chế mọi địch thủ trên thế gian

Bài đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về hệ thống cảnh giới

Cảnh giới (có 3 hệ thống tu hành, chia làm linh hồn, luyện thể, chân nguyên, mội hệ thống có từng cảnh giới khác nhau) 

I. Luyện thể cảnh giới

1 . Luyện bì cảnh

2. Luyện nhục cảnh 

3. Luyện cốt cảnh

4. Luyện tạng cảnh

5. Luyện tủy cảnh

6. Đạo thai bát trọng

7. Thần thai cửu tinh

8. Cổ thần thân thể

9. Chung yên thân thể

 

II. Linh hồn cảnh giới

1. Chiến hồn cảnh

2. Bích hồn cảnh (bích ngọc chiến hồn)

3. Ngân hồn cảnh (bạch ngân chiến hồn)

4. Kim hồn cảnh (hoàng kim chiến hồn – có thể tự do ly thể ngăn địch, hoặc dùng linh hồn bám vào vũ khí, tăng cường vũ khí uy lực)

5. Thần hồn cảnh (hoàng kim chiến hồn + đế hồn khắc ấn)

6. Chân thần chi hồn

7. Bỉ ngạn chi hồn

8. Cổ thần chi hồn

9. Chung yên chi hồn

 

III. Chân nguyên cảnh giới

1. Phàm nhân

2. Tiên thiên bí cảnh : chia làm thập trùng thiên, từ nhất trùng thiên tới thập trung thiên -> tiên thiên đại viên mãn, chân khí hóa thành chân nguyên

3. Chiếu thần cảnh : cũng chia làm thập trùng thiên, tối cao là chiếu thần chí cực

4. Thần đan cảnh : thần đan sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ. Thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm năm

5. Hư kiếp cảnh : Hư kiếp sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ . Thọ nguyên có thể đạt tới ngàn lăm, bước đầu nắm giữ pháp tắc chi lực

6. Sinh tử cảnh : Sinh tử cảnh có thập trùng thiên. Bước đầu nắm giữ nhân quả chi lực

7. Thần hải cảnh : chia làm sơ – trung – hậu kỳ - đại viên mãn. Trong cơ thể thế giới có khả năng khai mở đại dương. Thần hải cảnh tại hạ giới xưng hoàng xưng đế (chiến hoàng, chiến đế),  Thần hải tu luyện tới đại viên mãn sẽ bị cưỡng chế phi thăng thượng giới, cho dù dung hợp ý chí thế giới cũng không thể ngăn cả, Thế giới cảm thụ được lực lượng vượt qua cực hạn hạn chế của nó sẽ auto đá ra khỏi thế giới của nó

8. Thần cực cảnh :  Chia làm sơ – trung – hậu kỳ - đại viên mãn. Thế giới trong cơ thể đã có thể chứa đựng sinh linh

9. Thần biến cảnh : chia làm sơ – trung – hậu kỳ . Thế giới trong cơ thể có thể xuất hiện võ giả, võ giả cảnh giới cao nhất kém Tạo Thế Chủ 2 đại cảnh giới

10. Giới chủ cảnh : nửa bước giới chủ - giới chủ - đại giới chủ. 

11. Thiên tôn cảnh : Chia làm hạ vị thiên tôn – trung vị thiên tôn – thượng vị thiên tôn

12. Chân thần cảnh

13. Hoang thần cảnh

14. Thánh nhân cảnh : chia làm á thánh – thánh nhân – đại thánh

15. Bỉ ngạn cảnh

16. Cổ thần

17. Hỗn độn cổ thần

18. Chung yên chi chủ

Bài sau mình sẽ làm tiếp phần giới thiệu các nhân vật , mọi người cùng đón xem và ủng hộ nhé

Mọi Người Nói Gì Về Bài Viết Này ?