Đại Phụng Đả Canh Nhân

Điểm Review : 2.0/5
320 người đã theo dõi truyện này

Tác Giả : Đang cập nhật
Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái : Đang tiến hành
17279 lượt xem
Bắt Đầu Đọc
Giới thiệu truyện

Link đọc truyện chữ đại phụng đả canh nhân


Thế giới này, có nho; có đạo; có phật; có yêu; có thuật sĩ.
Tốt nghiệp trường cảnh sát Hứa Thất An yếu ớt tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở trong lao ngục, ba ngày sau lưu vong biên thuỳ. . . . .
Hắn mới đầu mục đích chẳng qua là tự vệ, thuận tiện tại cái này không có nhân quyền trong xã hội làm cái phú gia ông nhàn nhã sống qua ngày.
...
Nhiều năm về sau, Hứa Thất An quay đầu trước kia, phía sau là sớm đã mất đi địch nhân, cùng với từng chồng bạch cốt.
Cuồn cuộn Trường Giang đông nước trôi, bọt nước đãi tẫn anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không.
Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ.
Cơ cấu Đả Canh Nhân (người đánh kèng): Bạch Dịch -> Đồng la -> Ngân la -> Kim la
Các hệ thống tu luyện:
Võ phu và Yêu tộc:Cửu phẩm: Luyện Khí cảnh
Bát phẩm: Luyện Tinh cảnh
Thất phẩm: Luyện Thần cảnh
Lục phẩm: Mình Đồng Da Sắt cảnh
Ngũ phẩm: Sức Lực cảnh
Tứ phẩm:
Tam phẩm: cơ thể Bất Tử
Nhị phẩm: Hợp Đạo
Nhất phẩm: Võ Thần


Nho giáo
Cửu phẩm:
Bát phẩm:
Thất phẩm: Nhân Giả
Lục phẩm: Nho Sinh cảnh
Ngũ phẩm: Đức Hạnh cảnh
Tứ phẩm: Quân Tử cảnh
Tam phẩm: Lập Mệnh cảnh
Nhị phẩm: Đại Nho
Nhất phẩm: Thánh Nhân


Ti Thiêm Giám: Thuật sĩ
Cửu phẩm: Y giả
Bát phẩm: Vọng Khí sư
Thất phẩm: Phong Thủy sư
Lục phẩm: Luyện Kim Thuật sư
Ngũ phẩm: Dự Ngôn sư
Tứ phẩm: Trận Pháp sư
Tam phẩm: Thiên Cơ sư
Nhị phẩm: Luyện Khí sĩ
Nhất phẩm: Thiên Mệnh


Vu Thần giáo: Vu sư
Cửu phẩm: Huyết Linh
Bát phẩm: Chú sư
Thất phẩm: Linh Môi sư
Lục phẩm: Quái sư
Ngũ phẩm: Chúc Tế
Tứ phẩm: Mộng Vu
Tam phẩm: Linh Tuệ cảnh
Nhị phẩm
Nhất phẩm: Đại Vu sư


Phật môn
Cửu phẩm: Sa di
Bát phẩm: Võ tăng
Thất phẩm: Pháp sư
Lục phẩm: Thiền sư
Ngũ phẩm: Luật giả
Tứ phẩm: Khổ Hành tăng
Tam phẩm: Kim Cương cảnh
Nhị phẩm: La Hán
Nhất phẩm: Bồ Tát
Trên Nhất phẩm: Phật Đà


Đạo môn
Cửu phẩm:
Bát phẩm:
Thất phẩm:
Lục phẩm:
Ngũ phẩm:
Tứ phẩm: Nguyên Anh
Tam phẩm:
Nhị phẩm: Độ Kiếp
Nhất phẩm: Lục địa Thần Tiên


Hiển Thị Toàn Bộ
Bài Viết Giới Thiệu Truyện, Nhân Vật Viết bài
Mọi Người Nói Gì Về Đại Phụng Đả Canh Nhân
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự