Dịch Vụ Trả Thù Ngoại Truyện

Điểm Review : 2.0/5
45 người đã theo dõi truyện này

Tác Giả : Đang cập nhật
Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái : Đang tiến hành
16031 lượt xem
Bắt Đầu Đọc
Giới thiệu truyện

ngoại truyện mở rộng của bộ truyện dịch vụ  trả thù, mở đầu sẽ là quá khứ của kamo

Bài Viết Giới Thiệu Truyện, Nhân Vật Viết bài
Mọi Người Nói Gì Về Dịch Vụ Trả Thù Ngoại Truyện
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự