• Cập nhật lúc 20:00 phút ngày 25/06/2019
  • Lượt xem : 532
  • Thông báo :
  • shinsui NGƯỜI ĐĂNG
  • Luyện khí tầng sáu
  • Số Bài Post : 21
  • Danh hiệu : Tu Sĩ Cấp Thấp
  • Bang phái : Chưa có


Mọi Người Nói Gì Về Cực Phẩm Phế Vật Tiểu Thư
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự

Bấm vào đây để đổi server ảnh khác, khi không đọc được truyện

Báo lỗi khi không đọc được truyện để bọn mình khắc phục nhanh nhé!