• hoanganhkid NGƯỜI ĐĂNG
  • Luyện khí tầng bảy
  • Số Bài Post : 3
  • Danh hiệu : RyyDepTrai
  • Bang phái : Chưa có


Mọi Người Nói Gì Về Nhà Hiền Triết Vô Song Chưa Thành Công Về Mặt Học Thuật ~ Một Phù Thủy S-Rank Gian Lận Sau Tái Sinh
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự

Bấm vào đây để đổi server ảnh khác, khi không đọc được truyện

Báo lỗi khi không đọc được truyện để bọn mình khắc phục nhanh nhé!