• Cập nhật lúc 19:00 phút ngày 29/05/2021
  • Lượt xem : 58
  • Thông báo :
  • shinsui NGƯỜI ĐĂNG
  • Luyện khí tầng chín
  • Số Bài Post : 234
  • Danh hiệu : Kẻ Nghèo Vô Địch
  • Bang phái : Chưa có


Mọi Người Nói Gì Về Tạp Đồ
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự

Bấm vào đây để đổi server ảnh khác, khi không đọc được truyện

Báo lỗi khi không đọc được truyện để bọn mình khắc phục nhanh nhé!