• Cập nhật lúc 19:00 phút ngày 06/07/2020
  • Lượt xem : 1499
  • Thông báo :
  • geminikun96 NGƯỜI ĐĂNG
  • Luyện khí tầng chín
  • Số Bài Post : 228
  • Danh hiệu : Tu Sĩ Cấp Thấp
  • Bang phái : Chưa có


Mọi Người Nói Gì Về Volcanic Age - Huyết Chiến Hoa Sơn
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự

Bấm vào đây để đổi server ảnh khác, khi không đọc được truyện

Báo lỗi khi không đọc được truyện để bọn mình khắc phục nhanh nhé!