Dungeon Reset

Điểm Review : 2.0/5
2807 người đã theo dõi truyện này

Tác Giả : Đang cập nhật
Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái : Đang tiến hành
25571 lượt xem
Bắt Đầu Đọc
Giới thiệu truyện

Miêu tả: [Dungeon Reset] Khi nó khởi động, ngục tối sẽ trải qua một quá trình gọi là Đặt lại người dùng tiếp theo. Tại sao không quy trình thiết lập lại này áp dụng cho tôi ?! Tôi là người duy nhất còn lại từ thiết lập lại vô tận của ngục tối này. Với những kỹ năng đơn giản và vũ khí áp đảo, trò chơi Jung-down bắt đầu bên trong ngục tối

Bài Viết Giới Thiệu Truyện, Nhân Vật Viết bài
Mọi Người Nói Gì Về Dungeon Reset
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự