Nếu Ông Kiềm Chế Được Sau 100 Ngày, Tôi Sẽ Để Ông Dùng Cái Bao Này Làm Chuyện Đó Với Tôi

Điểm Review : 2.0/5
30 người đã theo dõi truyện này

Tác Giả : Đang cập nhật
Nhóm dịch : Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái : Đang tiến hành
2003 lượt xem
Bắt Đầu Đọc
Giới thiệu truyện

nếu ông kiềm chế được sau 100 ngày, tôi sẽ để ông dùng cái bao này làm chuyện đó với tôi

Bài Viết Giới Thiệu Truyện, Nhân Vật Viết bài
Mọi Người Nói Gì Về Nếu Ông Kiềm Chế Được Sau 100 Ngày, Tôi Sẽ Để Ông Dùng Cái Bao Này Làm Chuyện Đó Với Tôi
Nội dung bình luận tối đa 250 ký tự