Thông Tin Cá Nhân
 • http://facebook.com/koikun998
 • Ngày sinh :
 • Cung hoàng tọa : Bạch Dương
 • Nhóm máu : A
 • Đến từ :
 • Sở thích : Đang cập nhập
 • Tính cách : Đang cập nhập
 • Sở Trường : Đang cập nhập
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đang cập nhập
 • Món ăn ưa thích : Đang cập nhập
 • Thần tượng : Đang cập nhập
 • Bài hát yêu thích : Đang cập nhập
 • Môn thể thao ưa thích : Đang cập nhập
 • Tự bạch : Ae like truyện hộ mình nhé Ngận thuần ngận ái muội từ chap 140 đến nay : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/ngan-thuan-ngan-ai-muoi-chapter-140.html My office : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/my-office-chapter-1.html H-mate : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/h-mate-chapter-1.html H- campus : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/h-campus-chapter-5.html Si eun : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/si-eun-chapter-1.html Girls Marmot : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/girls-marmot-chapter-1.html Loser : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/loser-chapter-1.html Sweet guy : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/sweet-guy-chapter-1.html Clb pervert : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/clb-pervert-chapter-1.html Em hàng xóm : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/em-hang-xom-chapter-1.html An adult's experiences : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/an-adults-experiences-chapter-1.html Mushoku tensei : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/mushoku-tensei---roxy-is-serious-chapter-1.html Từ chap 65 đến giờ Brawling Go (Go!) : https://truyensieuhay.com/doc-truyen/go!-chapter-65.html
 • Thành viên này chưa tham gia hoạt động bình luận nào !