Thông Tin Cá Nhân
 • Đang cập nhập
 • Ngày sinh :
 • Cung hoàng tọa : Bạch Dương
 • Nhóm máu : A
 • Đến từ :
 • Sở thích : ae like truyện giúp mình nhe https://truyensieuhay.com/doc-truyen/ngon-linh-vuong-chap-1.html https://truyensieuhay.com/du-the-vo-song-0.html https://truyensieuhay.com/dai-su-nguoi-may-0.html https://truyensieuhay.com/doc-truyen/the-god-of-high-school-chapter-332.html (từ 332) https://truyensieuhay.com/thang-van-thap-0.html https://truyensieuhay.com/doc-truyen/nguoi-bao-ho-than-thanh-chapter-1.html https://truyensieuhay.com/doc-truyen/hai-yeu-chapter-1.html https://truyensieuhay.com/thieu-nien-sieu-nang-luc-0.html https://truyensieuhay.com/truong-sinh-gioi-0.html https://truyensieuhay.com/cuu-the-gioi-di-ong-chu-0.html https://truyensieuhay.com/vuong-bai-ngu-su-0.html https://truyensieuhay.com/chiec-dien-thoai-than-ky-0.html https://truyensieuhay.com/long-phuong-trinh-tuong-0.html https://truyensieuhay.com/nghe-thuat-gian-lan-0.html https://truyensieuhay.com/9981---chin-chin-tam-muoi-mot-0.html https://truyensieuhay.com/vo-han-khung-bo-0.html https://truyensieuhay.com/tale-of-eun-aran-0.html https://truyensieuhay.com/dao-van-cao-thu-0.html
 • Tính cách : Đang cập nhập
 • Sở Trường : Đang cập nhập
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đang cập nhập
 • Món ăn ưa thích : Đang cập nhập
 • Thần tượng : Đang cập nhập
 • Bài hát yêu thích : Đang cập nhập
 • Môn thể thao ưa thích : Đang cập nhập
 • Tự bạch : Đang cập nhập