Thông Tin Cá Nhân
 • https://www.facebook.com/huy.mk.547
 • Ngày sinh : 12/12/1999
 • Cung hoàng tọa : Nhân Mã
 • Nhóm máu : O
 • Đến từ :
 • Sở thích : manhua
 • Tính cách : mùa hè
 • Sở Trường : game
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : văn Miếu
 • Món ăn ưa thích : ???
 • Thần tượng : ???
 • Bài hát yêu thích : Unravel,Nhất Bái Thiên Địa
 • Môn thể thao ưa thích : game
 • Tự bạch : Đang cập nhập
 • Thành viên này chưa tham gia hoạt động bình luận nào !