Thông Tin Cá Nhân
 • fb.com/thienhapk
 • Ngày sinh : lúc mẹ sinh ra
 • Cung hoàng tọa : Song Ngư
 • Nhóm máu : O
 • Đến từ : Bụng mẹ
 • Sở thích : xem bên sở trường sẽ biết
 • Tính cách : gặp nói chuyện sẽ biết
 • Sở Trường : xem bên sở thích sẽ rõ
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đang cập nhập
 • Món ăn ưa thích : Đang cập nhập
 • Thần tượng : Đang cập nhập
 • Bài hát yêu thích : Đang cập nhập
 • Môn thể thao ưa thích : Đang cập nhập
 • Tự bạch : Đang cập nhập