Thông Tin Cá Nhân
 • Đoán xem
 • Ngày sinh : 26
 • Cung hoàng tọa : Thiên Yết
 • Nhóm máu : Nhóm máu A
 • Đến từ : Yên Bái
 • Sở thích : Đoán xem
 • Tính cách : Đoán xem
 • Sở Trường : Đoán xem
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đoán xem
 • Món ăn ưa thích : Đoán xem
 • Thần tượng : Đoán xem
 • Bài hát yêu thích : Đoán xem
 • Môn thể thao ưa thích : Đoán xem
 • Tự bạch : lại đoán xem