Thông Tin Cá Nhân
 • không có
 • Ngày sinh :
 • Cung hoàng tọa : Thiên Yết
 • Nhóm máu : Nhóm máu B
 • Đến từ :
 • Sở thích : gamer
 • Tính cách : không biết
 • Sở Trường : không có
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : không có
 • Món ăn ưa thích : không có
 • Thần tượng : không có
 • Bài hát yêu thích : cảm giác với một người
 • Môn thể thao ưa thích : không có
 • Tự bạch : không có