Thông Tin Cá Nhân
 • Đang cập nhập
 • Ngày sinh : ngày mẹ sinh ra
 • Cung hoàng tọa : Kim Ngưu
 • Nhóm máu : O
 • Đến từ :
 • Sở thích : ăn đá sao hỏa
 • Tính cách : Đang cập nhập
 • Sở Trường : ăn đá sao hỏa sieu nhanh
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đang cập nhập
 • Món ăn ưa thích : Đang cập nhập
 • Thần tượng : Đang cập nhập
 • Bài hát yêu thích : Đang cập nhập
 • Môn thể thao ưa thích : Đang cập nhập
 • Tự bạch : hắn đến từ sao hỏa