Thông Tin Cá Nhân
 • Facebook
 • Ngày sinh :
 • Cung hoàng tọa : Sư Tử
 • Nhóm máu : Nhóm máu O
 • Đến từ :
 • Sở thích : game
 • Tính cách : hướng nội
 • Sở Trường : đọc
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : nhà
 • Món ăn ưa thích : cơm
 • Thần tượng : Lich king
 • Bài hát yêu thích : crawling
 • Môn thể thao ưa thích : không
 • Tự bạch : không