Thông Tin Cá Nhân
 • Đang cập nhập
 • Ngày sinh :
 • Cung hoàng tọa : Bạch Dương
 • Nhóm máu : A
 • Đến từ :
 • Sở thích : Đang cập nhập
 • Tính cách : Đang cập nhập
 • Sở Trường : Đang cập nhập
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đang cập nhập
 • Món ăn ưa thích : Đang cập nhập
 • Thần tượng : Đang cập nhập
 • Bài hát yêu thích : Đang cập nhập
 • Môn thể thao ưa thích : Đang cập nhập
 • Tự bạch : Đang cập nhập
 • xin link bên trung đi bạn

  16:54 - 22/05/2023 | 0 lượt trả lời Võ Luyện Đỉnh Phong

 • đọc truyện hay xem tranh vậy bạn? 108 quan, tương ứng với 108 chiến khu. đại diễn tiến đánh chiến khu này thì cả 107 chiến khu khác cũng cùng ra trận. các lão tổ của các quan khác cũng phải chống vương chủ ở chiến khu đó. rãnh tay đâu mà đi hỗ trợ chiến khu khác.

  20:42 - 12/04/2023 | 0 lượt trả lời Võ Luyện Đỉnh Phong

 • đúng là đại chiến với mặc tộc ở mặc chi chiến trường sắp kết thúc, nhưng mà cái kết là nhân tộc thua sập mặt luôn. 20 triệu binh sĩ của 108 quan ải, 108 động thiên phúc địa bị giết gần hết. nhân tộc lui về bất hối quan, hợp sức cùng long, phụng 2 tộc bảo vệ của ra tam thiên thế giới cũng bị phá. 106/108 lão tổ cửu phâm khai thiên cùng long hoàng và phụng hậu cũng vong mạng luôn. nhân tộc rút lui về tam thiên thế giới, lấy tinh giới là thánh địa quan trọng nhất, nuôi dưỡng nhân tài chờ ngày đông sơn tái khởi.

  15:28 - 20/03/2023 | 0 lượt trả lời Võ Luyện Đỉnh Phong

 • băng phụng ngày trước khai giữ tạm trên người. sau truyền hết cho tô nhan rồi. trên người làm gì còn chút j liên quan đến phượng nữa

  09:57 - 02/01/2023 | 0 lượt trả lời Võ Luyện Đỉnh Phong