Thông Tin Cá Nhân
 • Đang cập nhập
 • Ngày sinh : 16/02/1986
 • Cung hoàng tọa : Bạch Dương
 • Nhóm máu : A
 • Đến từ : 1/11 kp4 p TTN q12
 • Sở thích : Đang cập nhập
 • Tính cách : Đang cập nhập
 • Sở Trường : Đang cập nhập
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đang cập nhập
 • Món ăn ưa thích : Đang cập nhập
 • Thần tượng : Đang cập nhập
 • Bài hát yêu thích : Đang cập nhập
 • Môn thể thao ưa thích : Đang cập nhập
 • Tự bạch : Đang cập nhập