Thông Tin Cá Nhân
 • Đang cập nhập
 • Ngày sinh :
 • Cung hoàng tọa : Bạch Dương
 • Nhóm máu : A
 • Đến từ :
 • Sở thích : Đang cập nhập
 • Tính cách : Đang cập nhập
 • Sở Trường : Đang cập nhập
Thông Tin Khác
 • Địa điểm yêu thích : Đang cập nhập
 • Món ăn ưa thích : Đang cập nhập
 • Thần tượng : Đang cập nhập
 • Bài hát yêu thích : Đang cập nhập
 • Môn thể thao ưa thích : Đang cập nhập
 • Tự bạch : Đang cập nhập
 • nếu k hợp tác thì 2 thiên tôn die, còn nếu 1 mình lht ra thì chỉ lht die thôi

  20:37 - 28/05/2023 | 0 lượt trả lời Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

 • chắc là sống lại vô số lần vs tất cả là giả thì chắc là xác là giả, phần thật của nó là 1 phần nhỏ bên trong or cái dây đỏ mới là thật thôi. như chết là nó hóa đá, rưới máu lên mới trở lại là da thịt. nên phần thật có lẽ là cái lúc nó giết trư tôn, phần đen đen hình khỉ là thật

  18:19 - 23/05/2023 | 0 lượt trả lời Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

 • bên kia là 9 rồi, bên mã anh hùng mới 8 +1 mộc tử +1 mẹ kế mà mẹ kế thì chắc trong quan tài r, còn mộc tử chắc đợi combat cuối or phi thăng chung

  16:58 - 22/05/2023 | 0 lượt trả lời Song Tu Đạo Lữ Của Tôi