Tiệm Bán Hàng

Nơi bán các trang bị, đan dược, y phục, vũ khí... Không bán chịu!
Quảng Cáo