• Cập nhật lúc 12:34 phút ngày 26/06/2019
  • Lượt xem : 3929
  • hydegosu NGƯỜI ĐĂNG
  • Luyện khí tầng mười
  • Số Bài Post : 18
  • Danh hiệu : Nam Việt Đọa Thần
  • Bang phái : Chưa có

Tiếp nối bài viết giới thiệu về Toàn Chức Pháp Sư , hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hệ thống phân loại tu vi cũng như sức mạnh từ thấp đến cao của các ma pháp có và sẽ xuất hiện trong bộ truyện này .

Phân chia đẳng cấp:
- Pháp sư: Pháp sư: Học đồ (Tinh Tử)→ Sơ giai (Tinh Quỹ) → Trung giai (Tinh Đồ) → Cao giai (Tinh Tọa) → Siêu giai (Tinh Cung) → Cấm chú (Tinh Tượng).
- Yêu ma: Yêu ma → cấp Nô bộc → cấp Chiến tướng → cấp Thống lĩnh → cấp Quân chủ → cấp Đế hoàng.
+ Cấp Quân Chủ: Á Quân Chủ → Tiểu Quân Chủ → Trung Quân Chủ → Đại Quân Chủ → Chí Tôn Quân Chủ(vô địch)
- Khế ước thú: cấp Bảo bảo → kỳ Ấu niên → kỳ Trưởng thành → kỳ Thành thục→ Đỉnh cao kỳ
---------------

*Các hệ Ma Pháp chia làm:
- Nguyên tố ma pháp: Lôi, Hoả, Băng, Phong, Thuỷ, Thổ, Quang
- Thứ nguyên ma pháp: Triệu Hoán, Không Gian, Hỗn Độn, Âm.
- Bạch ma pháp: Chữa trị(trì dũ), Tâm Linh, Thực Vật, Chúc Phúc
- Hắc ma pháp: Hắc Ám, Nguyền Rủa(trớ chú), Vong Linh, Độc. Ác Ma
--------------
Lôi:
Sơ: Lôi ấn: Mãng Ngân - Cuồng Sách- Nộ Kích
Trung: Phích Lịch: Oanh Đính - Dạ Xoa - Cuồng Vũ - Điện Tai - Điên Liên
Cao: Tịch Lôi Tử Quang: Lôi Cánh Tay - (2) - (3) - Cuồng Từ Đại Bác
Siêu: Lôi Giới Chi Phạt: 9 giới - 12 giới... Lôi Long Vĩ
#Hỏa
Sơ:Hỏa Tư: Thiêu Đốt - Phần Cốt - Bạo Liệt - gấp đôi uy lực
Trung: Liệt Quyền: Oanh Thiên- Địa Sát - Cửu Cung- Cửu Giao - Viêm Long
Cao: Thiên Diễm Lễ Tang: Thiên Diễm Lễ Tang - Địa Ngục Hỏa - Thiên Biện Diễm Hoa - Viêm Cơ Kiếm Vũ (c4)
Siêu: Viêm Ngục Chi Môn Dung Tương Quyền Hà
#Ám:
Sơ: Độn Ảnh : ... Hư Huyễn(c4)- Ảnh Điểu (c6)
Trung: Cự Ảnh Đinh: (1) - Song - Lê Thứ
Cao: Ty Dạ Thống Trị - (1) - Hắc Ma Đàm
Siêu: Phản Bội Ma Ảnh - Ảnh Sát ác linh - tử hình quảng trường 
#Triệu Hoán:
Sơ: Triệu Hoán Thú
Trung: Khế Ước Thú (2 em :v)
Cao: Thú Triều (1 nùi)
Siêu: Thượng cổ Ma môn: Thiên Tộc Tinh Linh tháp
#Không Gian:
Sơ: Niệm Khống: Lui Tán - Hư Trảo
Trung: K.G.Rung Động: Áp Sức - Thì Trệ - Vết Rách
Cao: Chớp Mắt Di Động
Siêu: La Bàn K.G: Tử Trục
#Quang:
Sơ: Quang Diệu: Tịnh Hóa - Thất Minh
Trung: Quang Hữu: Thánh Thuẫn - Họa Bích
Cao: Quan Lạc Mạn Trượng: Quang Lân Khải (?) - Thánh Tường (?)
Siêu: Thánh Quyết: Thẩm Ma Kiếm - Thiên Hữu Kiếm - Thiên Mang Kiếm
Cấm chú: Thiên Quốc Bi Hồng
#Thủy:
Sơ: Thủy Ngự: Thủy Vực - Hóa Giải - (2) - Tuần Hoàn
Trung: Bạo Lãng: Khu Trục - Kinh Đào - Hồng Quyễn (?)
Cao: Thủy Hoa Thiên Mạc
Siêu: Hạo Kiếp Thủy Khiếu
#Băng:
Sơ:Bặng Mạn: Đống Trì - Ngưng Tụ - Bao Trùm
Trung: Băng Tỏa: Xiềng Xích(?) - Nghiền Cốt (3)
Cao: Băng Phong Linh Cữu
Siêu: Tuyết Cơ Chi Khấp: ... - Ai Thế Băng Vũ (c3) Thiên Băng Địa Tinh
#Phong:
Sơ: Phong Quỹ: Đi Nhanh - Thiễm Bộ - Phiêu Ảnh
Trung: Phong Bàn: Long Quyễn - Thiên La
Cao: Phong Chi Dực: 2-4-6 (Dực)
Siêu: Thiên Diệp Đao Gió - Đồ Phong Trảm Phong ngấn linh ảnh
#Thổ:
Sơ: Địa Ba: Na Di (riêng Mạc Phàm Nham Nha - Ngạc Cắn)
Trung: Nham chướng(riêng Mạc Phàm Nham Sa Tập Kích)
Cao: Nham Ma Chi Đồng - Thạch Hóa - trọng lực khu vực - địa long thứ
#Hỗn Độn:
Sơ: Thứ Tự Chi Biến
Trung: Hỗn Độn Vòng Xoáy
#Chúc Phúc:
Nguyệt phù
#Chữa Trị:
Cao: Bảo Bình
#Nguyền Rủa:
Cao: Quỷ Hình
#Tâm Linh: 
Tâm linh chi tường
Tâm linh chi thứ
Cao: Tâm Linh Loạn Triều

Mọi Người Nói Gì Về Bài Viết Này ?