• Cập nhật lúc 12:54 phút ngày 13/01/2020
 • Lượt xem : 6120
 • tokuda2k5 NGƯỜI ĐĂNG
 • Luyện khí tầng mười
 • Số Bài Post : 7
 • Danh hiệu : Song Tu Đại Ma Đầu
 • Bang phái : Chưa có

Đấu La Đại Lục

Hồn Lực:

 1. Hồn Sĩ: 1 Cấp ---> 10 Cấp
 2. Hồn Sư (Nhất hồn hoàn): 11 Cấp ---> 20 Cấp
 3. Đại Hồn Sư (Nhị hồn hoàn): 21 Cấp ---> 30 Cấp
 4. Hồn Tôn (Tam hồn hoàn): 31 Cấp ---> 40 Cấp
 5. Hồn Tông (Tứ hồn hoàn): 41 Cấp ---> 50 Cấp
 6. Hồn Vương (Ngũ hồn hoàn): 51 Cấp ---> 60 Cấp
 7. Hồn Đế (Lục hồn hoàn): 61 Cấp ---> 70 Cấp
 8. Hồn Thánh (Thất hồn hoàn): 71 Cấp ---> 80 Cấp
 9. Hồn Đấu La (Bát hồn hoàn): 81 Cấp ---> 90 Cấp
 10. Phong Hào Đấu La (Cửu hồn hoàn): 91 Cấp ---> 99 Cấp
 11. Thần Cấp (Tiếp nhận thần vị - Thập hồn hoàn): 100 Cấp
Mọi Người Nói Gì Về Bài Viết Này ?