• thienton NGƯỜI ĐĂNG
  • Trúc Cơ Hậu Kỳ
  • Số Bài Post : 143
  • Danh hiệu : Quỷ Tiên Tôn Giả
  • Bang phái : Chưa có

Đa số các bạn ở đây chắc đã biết đến cái tên Tiểu Nhu - "gái một con" mà trông vẫn "mòn con mắt" của biết bao otaku rồi nhỉ! Nhu tỉ không chỉ cosplay xuất thần, không chỉ nhảy giỏi, mà cô ấy còn là một họa sĩ nữa đó! Bạn đã từng xem tranh của Tiểu Nhu chưa?

 

Mình đăng một số tranh thôi! Nhu tỉ quả thật là đa tài mà! ^^

Misaki Mei

Mọi Người Nói Gì Về Bài Viết Này ?