• lily0311 NGƯỜI ĐĂNG
  • Kim Đan Đỉnh Phong
  • Số Bài Post : 23
  • Danh hiệu : Đạo Sĩ Tạc Thiên Bang
  • Bang phái : Chưa có

Mới đây, trang web chính thức cho bộ anime nổi như cồn - Fairy Tail, hay với cái tên mặn mà đầy chất tiếng Việt là Hội Pháp Sư, đã chính thức công bố visual CUỐI CÙNG cho arc CUỐI CÙNG trong những tập CUỐI CÙNG của những ngày CUỐI CÙNG của mùa Hè 2019. Như vậy, sẽ còn 4 tập nữa thì bộ phim chính thức kết thúc chặng đường dài trong 328 tập.

 

 

Trận chiến cuối cùng với Acnologia!

Đây cũng chính là câu chuyện cho quá khứ của Acnologia. Câu chuyện sẽ được tiết lộ trong những tập cuối cùng này.

Trong nguyên tác, quá khứ của Acnologia không hề được đề cập đến.

 

Tạo hình Acnologia của 400 năm trước, khi cậu còn là con người.
Mọi Người Nói Gì Về Bài Viết Này ?