Trúc Cơ Đan

Trúc Cơ Đan

Giá : 5 linh thạch
Đẳng cấp yêu cầu : Luyện khí tầng mười
Giới thiệu tính năng
Trúc cơ đan dùng vô số dược liệu ngàn năm luyện thành, xác xuất 15% giúp phàm nhân luyện khí xây dựng đạo cơ, củng cố linh căn, bước vào cảnh giới trúc cơ, chân chính bước lên con đường tu tiên

Click vào nút mua vật phẩm để mua vật phẩm, chú ý mua đúng vật phẩm dùng phù hợp với đẳng cấp của mình ! Vật phẩm không phù hợp với đẳng cấp của bạn, có thể sẽ không sử dụng được, hoặc sử dụng được nhưng không có hiệu quả !

Các vật phẩm khác
Quảng Cáo