Long Hổ Kim Đan

Long Hổ Kim Đan

Giá : 25 linh thạch
Đẳng cấp yêu cầu : Giả Đan
Giới thiệu tính năng
Long Hổ Kim Đan dùng huyết mạch hậu duệ Thanh Long Bạch Hổ làm vật dẫn, vạn năm dược liệu phụ trợ, kích thích tiềm năng, xác xuất 10% giúp chân nguyên của tu sĩ Giả Đan bước hoàn toàn vào thể rắn, kết thành long hổ kim đan, bước vào Cảnh giới Kim Đan

Click vào nút mua vật phẩm để mua vật phẩm, chú ý mua đúng vật phẩm dùng phù hợp với đẳng cấp của mình ! Vật phẩm không phù hợp với đẳng cấp của bạn, có thể sẽ không sử dụng được, hoặc sử dụng được nhưng không có hiệu quả !

Các vật phẩm khác
Quảng Cáo