Huyền Thai Hóa Anh Đan

Huyền Thai Hóa Anh Đan

Giá : 50 linh thạch
Đẳng cấp yêu cầu : Giả Anh
Giới thiệu tính năng
Huyền Thai Hóa Anh Đai, do đại năng hóa thần tông môn dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ pháp tắc luyện thành đan, có 5% xác xuất giúp tu sĩ giả anh ngưng thành nguyên anh, bước vào nguyên anh cảnh giới.

Click vào nút mua vật phẩm để mua vật phẩm, chú ý mua đúng vật phẩm dùng phù hợp với đẳng cấp của mình ! Vật phẩm không phù hợp với đẳng cấp của bạn, có thể sẽ không sử dụng được, hoặc sử dụng được nhưng không có hiệu quả !

Các vật phẩm khác
Quảng Cáo